Meer studentenwoning. Minder kosten.
home slide 6
home slide 5
home slide 4
home slide 3
home slide 2

Foute boel? Of toch niet zo fout?

 
Zoals je wellicht gemerkt hebt zijn de bewoners van HiCondo benaderd door het SBS6-programma Foute Boel. In een flyer gericht aan de bewoners vraagt Foute Boel om klachten over HiCondo te melden. In de flyer worden een aantal mogelijke misstanden opgesomd.

Uit de lijst valt af te leiden dat het programma zich heeft laten inspireren door een aflevering van KASSA over HiCondo. Daar is iets bijzonders mee aan de hand: de Raad voor de Journalistiek heeft over de uitzending van KASSA een hoogst uitzonderlijke uitspraak gedaan. Kort gezegd komt het hierop neer: KASSA heeft (een kleine groep) bewoners de gelegenheid gegeven om hun gal te spuwen, maar geen enkel wederhoor toegepast. De Raad oordeelde: “(Van Hulten, De Lang en Kassa) hebben echter journalistiek onzorgvuldig gehandeld door de wijze waarop zij wederhoor hebben toegepast. (…) De raad doet de aanbeveling aan Kassa om bij voorkeur in een uitzending aan deze beslissing aandacht te besteden en anders deze beslissing integraal of in samenvatting op haar website te publiceren.Het volledige rapport vind je hier.

Voor de uitzending van Kassa heeft HiCondo aan de redactie een reactie gestuurd. Deze reactie, inmiddels uitgebreid naar aanleiding van de werkzaamheden van Foute Boel, vind je hier. Foute Boel heeft deze reactie ook ontvangen. Tevens ontving Foute Boel een brief van Hicondo.

Zoals je kunt zien, heeft HiCondo een aantal klachten beoordeeld als terecht, en actie ondernomen.

In de brief wordt ook aandacht besteed aan enkele bronnen waar Kassa zich op baseerde. Dat plaatst de uitzending van KASSA in een heel ander daglicht; de kwaadaardigheid druipt er soms van af.

En o ja, HiCondo wil er heel graag zijn voor haar bewoners. Als je een klacht hebt, of een suggestie voor verbetering, horen we dat natuurlijk graag!

Het HiCondo Team