Meer studentenwoning. Minder kosten..
default slide 5
default slide 4
default slide 3
default slide 2
default slide 1

Servicekosten

Als je een zelfstandige studentenwoning van HiCondo huurt, betaal je behalve de huur ook nog een maandelijks bedrag aan servicekosten. De servicekosten zijn als volgt opgebouwd;

€ 48,00 Algemene servicekosten die meetellen voor huurtoeslag
€ 84,50 Overige servicekosten
€ 82,50 Warmte, Water, elektra en internet

Het totaalbedrag voor servicekosten is dus € 215,00.

Dit bedrag is een voorschot, dat bij vooruitbetaling per maand verschuldigd is. Na een jaar wordt er een definitieve afrekening opgesteld, gebaseerd op het werkelijke gebruik. Het kan zijn dat er dan nog een restbedrag moet worden betaald. Het kan ook zijn dat je iets terugkrijgt. Tenslotte kan HiCondo besluiten om een deel van het overschot te reserveren voor een toekomstige uitgave of om de dienstverlening verder te verbeteren.