Meer studentenwoning. Minder kosten..
default slide 5
default slide 4
default slide 3
default slide 2
default slide 1

Hoe kan ik mijn huurcontract beëindigen?

Je kunt je huurcontract opzeggen door minimaal 2 maanden tevoren een brief te sturen aan:

Young Dominium Management

Foppingadreef 26B-36

1102 CX Amsterdam.

Vermeld je naam en geboortedatum, de datum van beëindiging van het contract, en het IBAN-nummer waarop je de borgsom wilt terugontvangen. Of gebruik het formulier op je persoonlijke pagina. <link>Inloggen. HiCondo zal twee weken voor de aangegeven opzegdatum een woninginspectie uitvoeren. Je moet daarbij aanwezig zijn, of iemand machtigen om dat voor jou te doen: <link> formulier. Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de woning leeg, schoon en (technisch) in goede staat is. Bij eventuele gebreken wordt een bedrag voor herstelwerkzaamheden in rekening gebracht. Bij ernstige gebreken, die veel tijd vergen voor herstel, wordt tevens een bedrag voor door HiCondo gederfde huur in rekening gebracht.