Meer studentenwoning. Minder kosten..
home slide 6
home slide 5
home slide 4
home slide 3
home slide 2

Persbericht verkiezing huisjesmelker van 2017

Datum: 23 februari 2017

Van: HiCondo (verhuurder van het studentencomplex HiCondo te Amsterdam)

Betreft: Verkiezing huisjesmelker van 2017

 

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag, 23 februari 2017, werd wooncomplex HiCondo te Amsterdam verrast door ongeveer 20 voor haar onbekende mensen die met ballonnen, confetti en camera’s op de stoep stonden en meedeelden dat HiCondo is “verkozen” tot “huisjesmelker van 2017”. HiCondo is daarover ontstemd en ook verbaasd.

Hicondo is een spiksplinternieuw onder architectuur ontworpen studentencomplex dat in januari 2016 is opgeleverd en tegen schappelijke huurprijzen huisvesting biedt aan 354 studenten. Het complex is gerealiseerd in het voormalige kantoorgebouw van de ABN Amrobank in Amsterdam Zuidooost, nadat het volledig is gestript en vernieuwd. Het complex is van alle moderne gemakken voorzien en voldoet aan de laatste nieuwbouweisen. Er is veel aandacht besteed aan de energieprestatie van het gebouw, waardoor de bewoners lage energiekosten hebben.

De aanleiding voor de nominatie in deze zogeheten “verkiezing” is, denken wij, een uitzending van het programma Kassa in december 2016, waarin een paar huurders van HiCondo klachten uitten over het complex en de medewerkers van HiCondo. De betreffende huurders (5 van de in totaal 354 huurders) hebben in die uitzending verschillende beweringen gedaan over HiCondo. Het standpunt van HiCondo is in die uitzending van Kassa in het geheel niet besproken.

In januari 2017 vernam Hicondo in de pers dat zij, naast twee andere verhuurders, door de Jongerenafdeling van de SP was genomineerd voor de “verkiezing” tot “huisjesmelker van 2017”. De SP heeft dat helaas niet aan Hicondo meegedeeld. HiCondo heeft de SP daarop per e-mail gevraagd wie haar heeft genomineerd, op welke feiten de nominatie is gebaseerd, of HiCondo de mogelijkheid krijgt op de nominatie te reageren en hoe de verkiezing verder in zijn werk gaat. Hicondo heeft aangeboden te reageren op de nominatie, zodra zij weet op welke feiten/beweringen die is gebaseerd. En Hicondo heeft de SP en de jury aangeboden het complex te bezoeken om zelf ter plaatse een en ander te kunnen vaststellen. Deze mail is ook gestuurd naar de juryleden, waarvan wethouder Ivens van de gemeente Amsterdam (SP) deel uitmaakt.

Op deze mail is in zijn geheel niet gereageerd. Door niemand. Het is voor Hicondo daarom helaas niet duidelijk hoe deze verkiezing tot stand is gekomen en op welke beweringen/feiten een oordeel is gevormd. Tijdens het onaangekondigde ‘bezoek’ vandaag aan het complex is helaas ook niets gemeld.

In februari van dit jaar heeft HiCondo een tweede e-mail verzonden aan de Jongerenafdeling van de SP en de jury, in reactie op een tekst die op de website ‘NAP nieuws’ was verschenen, te weten: Eén huisbaas, van HiCondo, heeft zelfs geweld gebruikt tegen een klagende huurder. HiCondo heeft in deze mail gemotiveerd aangegeven dat sprake was van een geïsoleerd eenmalig incident tussen één huurder en een medewerker van HiCondo. De betreffende huurder is bekend bij politie en justitie, is meerdere keren veroordeeld geweest voor delicten in de sfeer van geweld en drugs en de politie had HiCondo voor deze huurder gewaarschuwd.

Het ziet er naar uit dat een klein groepje op de sociale media zeer actieve huurders reden heeft HiCondo publiekelijk zwart te maken. Dat groepje slaagt daar, blijkens de uitzending van Kassa en deze ‘verkiezing’, tot nu toe goed in. HiCondo betreurt dat, omdat het studentencomplex daardoor in de publieke beleving een negatieve reputatie dreigt te krijgen. Volledig ten onrechte. Het leeuwendeel van de 354 huurders is zeer tevreden met hun huisvesting en met hun verhuurder en beheerder.

De SP en de jury wilden het complex niet bezoeken. HiCondo hoopt dat u, de pers, wel geïnteresseerd bent in een bezoek aan het complex en nodigt u hierbij dan ook van harte uit. HiCondo is ook bereid u kopieën te geven van de mails genoemd in dit persbericht en u van alle gewenste informatie te voorzien.

Tot besluit het volgende. De uitslag van deze zogeheten “verkiezing” is, zoals gezegd, kennelijk uitsluitend  gebaseerd op informatie van enkele huurders van het complex HiCondo. Dit is een kwalijke zaak. Omdat het zeer schadelijk is voor de reputatie van het complex. HiCondo beraadt zich dan ook over stappen tegen onder meer de (jongerenafdeling van de) SP en de jury.