Meer studentenwoning. Minder kosten..
default slide 5
default slide 4
default slide 3
default slide 2
default slide 1

Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik opzeggen?

We willen je erop wijzen dat je een huurcontract tekent  met de hierbij behorende rechten en plichten. Je gaat een huurcontract aan voor minimaal 1 jaar ingaande vanaf datum oplevering. Het is niet mogelijk om je huurcontract eerder op te zeggen. Het is ook niet mogelijk je huurcontract op te zeggen voor de oplevering. 

Wanneer moet ik mijn bewijs van de inschrijving van de onderwijsinstelling overhandigen?

Iedereen die op dit moment nog niet staat ingeschreven bij een MBO, HBO of WO instelling heeft tot op het moment dat de woning wordt betrokken de tijd om zich in te schrijven. Indien je nog niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling is dit dus geen belemmering voor inschrijving bij HiCondo. Inschrijving voor een woning is (lang) van tevoren mogelijk en kan vanaf 16 jaar oud.

Hoe kan ik mijn huurcontract beëindigen?

Je kunt je huurcontract opzeggen door minimaal 2 maanden tevoren een brief te sturen aan:

Young Dominium Management

Foppingadreef 26B-36

1102 CX Amsterdam.

Vermeld je naam en geboortedatum, de datum van beëindiging van het contract, en het IBAN-nummer waarop je de borgsom wilt terugontvangen. Of gebruik het formulier op je persoonlijke pagina. <link>Inloggen. HiCondo zal twee weken voor de aangegeven opzegdatum een woninginspectie uitvoeren. Je moet daarbij aanwezig zijn, of iemand machtigen om dat voor jou te doen: <link> formulier. Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de woning leeg, schoon en (technisch) in goede staat is. Bij eventuele gebreken wordt een bedrag voor herstelwerkzaamheden in rekening gebracht. Bij ernstige gebreken, die veel tijd vergen voor herstel, wordt tevens een bedrag voor door HiCondo gederfde huur in rekening gebracht.

Wat is inbegrepen in de huurprijs?

De huurprijs is voor een woning van een vastgesteld aantal m2, met woonkamer, badkamer met WC, keukenblok. De oppervlakte is indicatief en zal bij afwijking geen rechten aan kunnen worden ontleed. Naast de huurprijs zijn maandelijkse servicekosten verschuldigd van 86,50 per maand aan voorschot en € 112,00 aan verbruikskosten. De huurprijs is gebaseerd op het woningwaarde systeem van de Rijksoverheid en wordt per automatische incasso geïnd. Niet inbegrepen zijn gemeentelijk belastingen en heffingen, die rechtstreeks aan de gemeente Amsterdam betaald moeten worden.

Wat gebeurt er als ik de huur niet betaal?

Huurbetaling geschiedt per automatische incasso. Zorg dat er altijd genoeg geld op je rekening staat! Als dat niet het geval is, en de huur kan niet worden afgeschreven, krijg je een aanmaning. Als de huur daarna niet binnen de gestelde termijn is betaald volgt er een tweede aanmaning. Laat het zover niet komen! Conform de incassowet kost je dat 15% extra over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40. Als je dan nog niet betaalt volgen er rechtsmaatregelen en tenslotte uitzetting.

Hoe lang kan ik in een woning van Hicondo wonen?

Een huurcontract bij HiCondo wordt aangegaan voor de periode van minimaal een jaar, daarna is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van twee maanden. Ook als de woningen nog niet zijn opgeleverd kan je nog binnen een jaar niet opzeggen. Het contract eindigt uiterlijk 6 maanden na beëindiging van jouw inschrijving bij je onderwijsinstelling.

Voor wie zijn de zelfstandige studentenwoningen van HiCondo bedoeld?

De woningen zijn voor iedereen die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling voor MBO, HBO of WO in de regio Amsterdam. Je huurcontract bij HiCondo is een zogenaamd campuscontract. Als je bent uitgeschreven bij jouw onderwijsinstelling, heb je niet langer recht op je zelfstandige studentenwoning en dien je 6 maanden na beëindiging van je inschrijving de woning verlaten te hebben.